شـــاهــبــنــد ر KING PORT

[ نام قدیم بندرکنک ]
جمعه 17 دی 1389

بزرگان عرصه هنر هرمزگان

 

دراین قسمت سعی بر آن دارم تاخلاصه وار یادی از بزرگان عرصه هنر وادب استان عزیزمان کرده و با ارج نهادن زحمات  این  عزیزان کوچکترین جزیی از دین محوله بر گردنمان نسبت به این سروران که همانا سباسگزاری از آنهاست را سعی بر بجا آوردن دارم - سرآغاز این سری مطالب با کلامی درمورد شاعره معاصر ایران وهرمزگان خانم امینه دریانورد است که امیدوارم مورد توجه شما قرارگیرد  :                       

                 

                                                          

                            

نام ونام خانوادگی : امینه دریانورد 

 

تـــاریـــخ تــولـــد   : 1/1/1354

 

مـحـــل  تــولـــد   : جزیره قشم - درگهان

 

میزان تحصیلات   :  لیسانس 

 

رشته تحصیلی   : مردم شناسی 

  

شــــــغـــــــل : کارمند 

ایــــمــــیــــل       :  ad-tarannom@yahoo.com 

 

عــــــــــلایــــق   : شعر وادب 

جمله ای از ایشان :  

  

من شمایم - شما من اید وما مردمی هستیم که به عشق کوشیده است.  

 

  

                         **************************************

 

 میگویند امینه در سن بیست ودو سالگی - در یک یک مکان محقر وبا استفاده ازکتابهای شخصی خود یک کتابخانه عمومی راه می اندازد - کاری که در همان اوایل  بامخالفتهای فراوانی روبروبرو شده وبه جایی میرسد که به ایشان میگویند : حضورتان در این مکان باعث دردسر برایمان شده و دختران ما از شما چیزهایی یاد میگیرند که باعث از بین رفتن اصول وقواعد جامعه ما میشود و از ایشان میخواهند که این کار را ترک کنند - ولی با بیگیریهای ایشان وجلب توجه مسولین منطقه آزاد قشم ایشان توانستند آن کتابخانه را به ثبت رسانیده و همکنون آن کتابخانه کوچک به یک کتابخانه بزرگ ومفید برای درگهان تبدیل شده است . 

 

برگزاری کلاسهای مختلف به هدف بالابردن سطح فرهنگی - اجتماعی مردم نیز از دیگر فعالیتهای ایشان به شمار میرود . فعالیتهای فرهنگی - اجتماعی - هنری ایشان باعث شد که به سمت معاونت ارشاد قشم منصوب گردند . 

 

امینه دریانورد در زمینه شعر در شش کنگره سراری شرکت نموده و کسب رتبه سوم در کنگره چهارم و برگزیده شدن در کنگره بنجم از دستاوردهای ایشان بشمار می آید .   

 

                        ****************************************** 

                         

بجاست که در این قسمت نمونه هایی از اشعار ایشان را باتامل مرور کنیم :   
 
  
 
                                            
 
رنج
 

 

آهن اینجا اگر چه پوکیده     

 

ریشه هامان ببین چه بالیده است

 

 

روی این خاک در حصار که ابر

 

غیر شرجی بر آن نباریده است

 

 

حتم دارم به خواب و بیداری

 

چشمتان بارها مرا دیده است

 

 

بارها با شما قدم زده ام

 

و حواس شما نفهمیده است

 

 

گاه حس می کنم که سیب شدم

 

و مرا اشتیاقتان چیده است

 

 

و گناه بهشتی ام آنک

 

در شما واژه واژه رویده است

 

 

من شمایم شما من اید و ما

 

مردمی که به عشق کوشیده است

 

 

حال ما را کسی نپرسیده است

 

رنج ما را کسی نرنجیده است   

 

                            

              

 

 

                                      

 

  

دلت نسوخت؟ 

  

 

وقتی که عشق خانه نشین شد ! دلت نسوخت ؟

 

خورشید سوگوار زمین شد ، دلت نسوخت ؟

 

 

وقتی که حرف آیینه ها ناشنیده ماند

 

و ...چهره ها چنان و چنین شد ، دلت نسوخت ؟

 

 

وقتی که گور جای گل از خاک رست و رست

 

پیشانی زمان همه چین شد ، دلت نسوخت ؟

 

 

روزی که ناگزیر برادر کشی شدیم

 

دل های عاشقان پرکین شد ، دلت نسوخت ؟

 

 

آن روزها دل تو کجا بود مهربان !؟

 

آن روزها که حیف ترین شد - دلت نسوخت     

 

 

                     

                                

 

                                          

 

 

خیال کن
 
 
 خیال کن که جزیره که ما از آن توایم

 

که زر خرید که تسخیر رایگان توایم

 

 

 خیال کن که دروغ است فعل ناشدنی

 

شده است و فصل مگویای داستان توایم

 

 

خیال فرصت خوبی ست خوش خیال ترین

 

خیال کن که خدایی و بندگان توایم

 

 

خیال نه - که یقین می کن این کرامت محض

 

تمام تور - تو - ما نیز ماهیان توایم

 

 

( کرم نما و فرودآ‏ که خانه خانه ی توست )

 

تو میزبانی و ما جمله میهمان توایم

 

 

عجب زمانه ی مهمان کشی ست شرم

 

بریز تشنه ی بی مکث شوکران توایم    

 

             

                                              


   

 

پرواز 

 

 

باز دریا و شب و من به تو می اندیشیم

 

چه حسودانه ببین می نگرد مهتابم

 


 

دل به دریا زده ها خوبترم می فهمند

 

کاش موجی به سراب تو کند پرتابم     

 

                   ********************* 

 

پیروزی وموفقیت روز افزون این خورشید شعرجنوب ومهتاب  

جزیره عشق و والا شاعـــره وطـــــن عزیزمان را از بــارگــاه  

باریتــعالی خــــواهان وخواستاریم و ایشان را که با توانمندی 

ومصابرت واراده بــه مـکانــت وجــایــگاه واقــعی خود دست  

یافته اند  -  ارج نهاده وبه این عزیز میگوییم : همانا که بسـی  

راه بهر  رفتن باقی مانده و چه بســـا کلام برای گفتن وبدانید  

ویقین داشته باشید که با دل وجـــان قـــدم به قــــدم همراه  

و همصدایتان هستیم وهمگی به وجود مبارکتان سراپا مفتخر 

و ســـربلندیم وبه امیدروزی که در عــرصه های جـهـانی هـم  

شاهد حضور شما باشیم - شما را هر دم سپاسگزاریم - خب  

تا مطلبی دیگر وهنرمندی دیگر ازخطه آفتاب و اراده.............. 
یـــــــــــــا هـــــــــــــــو     

 

 

                                           **********************