شـــاهــبــنــد ر KING PORT

[ نام قدیم بندرکنک ]
سه‌شنبه 21 شهریور 1391

سلامی دوباره در سال ۱۳۹۱

 بازم سلام وصد سلام  

 

خلاصه پس ایامی سخت دوباره تونستم خدمت برسم بااین تصاویر .شروعی دوباره در این دنیای مجازی خواهم با تمام شما سروران گرامی ....   

 

 

گوادر - پاکستان  

 

 

 

 

File:Gawadar2.jpg 

 

gwadar 

 

My wish for the people of Pakistan - Karimabad, Northern Areas 

   

 

  

Gwadar