شـــاهــبــنــد ر KING PORT

[ نام قدیم بندرکنک ]
سه‌شنبه 29 آبان 1386

جواب مرد کنگی به سوالات بانوی کنگی

در وبلاگی نوپا و با استعداد تحت عنوان بانوی کنگی به آدرس http://banooyekongi.blogsky.com

به سوالاتی برخورد کردم که  جواب دادنشان را در این سطور شایسته دانسته که  خالی از تامل هم نخواهد بود  - سوالات بانوی کنگی عبارتند از:

 

۱-   یک زن نمونه را در جامعه امروز چگونه میتوان توصیف کرد ؟

۲-   چه معیاری را برای یک زن نمونه بودن میتوان قرار داد ؟

۳-   از یک زن در جامعه امروزی - قرن بیست ویک - به عنوان مادر - همسر  - دختر -    

      خواهر   چه   توقعی باید داشت ؟

۴ -  سهم وحق وحقوق زن در جامعه امروزی چیست وچقدر است ؟

 

حالا از لحاظ اندیشیدن و چگونه وکجا بار آمدن ودیگر مواصفات خصوصی هر کسی اجوبه ای متفاوت می تواند داشته باشد  - به عنوان مردی که خون وخاکم و تمام وجود وبود ونبود م و کودکی وجوانی وپسر ی و پدری ام  بندرکنگ عزیز بوده وروزی زیر  خاک مقدس آن خواهم       آرمید - جوابم این است :

ج۱

زن نمونه درجامعه امروز ما (پس از  حفظ قوانین ومقررات جامعه و اصالت ودیانت) بایستی مبارز واقعی باشد - مبارزی خستگی ناپدیر با مسولیتهای فراوان -زن کنگی همواره درگیر مسایلی است که اکثرا در بیشتر جوامع به گونه ای حل وفصل شده اند اما او همچنان درگیر است - مجموعه منفی های جامعه را تحت عنوان سلبیات فرهنگی می نامیم واین درگیری  باهمین سلبیات فرهنگ جامعه ست که ماشا الله کم هم نیستند ( بازم متذکر میشوم مد نظر من  جامعه بندرکنگ است لاغیر)مبارزه  بااینکه زن باید خانه نشین باشد - زن درمجامع عمومی حاضر نشود - بلند صحبت نکند - روبروی هیچ مرد نامحرمی نرود وهمیشه پشت در بماند ومانند طفلی ناتوان اجازه گرفته و هم وغم را همه در دل نهان دارد -حق نه گفتن برای پدر وبرادر وهمسر نداشته ومطیع وامر بر آنها بماند تا به درجه نمونه شدن  برسد -درس نخواند -جایی عکس نگیرد -بمحض ازدواج باید تمام عکسهای حتی دوران دبستان خود را جمع آوری کند - بهترین نظافت چی وآشپز وغسال واتوکش و... بوده واگر شوهر یا پدر ویا برادر بعد از این همه مشقت - یک پس سری هم نوش جانش کنند کوچکترین اعتراضی نداشته که مرد قصه ما خسته از کار به خانه آمده ونیاز به استراحت دارد -  حالا این بیچاره علاوه بر کل وظایف فوق هم مادری واکثر جاها هم پدری کرده و اگر کوچکنرین مشکلی در تربیت فرزندان بو جود آمده اورا مقصر کرده و داد برسرش میکشند -خدایا چه بگویم - حق کار کردن ندارد - حق نظر دادن و همفکری نداشته چرا که پهلوان ما یعنی مرد قصه زن را ناقص العقل ودین دانسته واین وصیت پدرش به اوست -مسایل واموری که در دنیا منقرض شده که همه از انها خبر داریم  ونیاز به مثال زدن نیست  هنوز در بین ما رواج دارد - بله - مبارزه- با وجود این کوه بزرگ مسولیت و مشغلت- یک موجود آهنی  باید بودن وباید مبارزه کردن -نمونه بودن هم این دردسریها دارد -پس زن نمونه در جامعه امروزی بندرکنگ زنی ست  مبارز نه کمتر نه بیشتر .

ج۲  

معیار بی معیار یا سوختن وساختن یا حضور ومبارزه واستقامت .

 

ج۳

من توقعم   در قرن بیست ویکم  و حتی در قرن بست وچندم از مادر چیزی نیست جز رضایت و دعای خیرش که بزرگترین نیرو بخش اراده خود دانسته وخدا عمرشان را طولانی وسایه اشان  را همیشه بر سرم نگهدارد  که بزرگترین نعمت دنیا مادر است وبهشت زیر  پای مادران است وبس      -  از خواهر ودختر وهمسر هم توقع همفکری ونظر دهی مستمر در تمام امور روزمره  داشته که همگی باهم یعنی تمام دختران وپسران وخوهران وبرادارن عزیز پس از اطاعت خدواند متعال وشهادت بر حقانیت رسالت محمد  بن عبدالله(ص) وبجا آوردن حق وحقوق والدین بایستی  دوباره ساختن و بالا بردن نام این بهتر ازتن بندرکنگ زیبا  که وجود مجموعه ما منوط به وجود آن و پیشرفت آن پیشرفت ماست پس زیر باران  باید رفتن وشستشوی تمام افکار منفی وسلبیات جامعه - بخدا خیلی کار داریم ومسولیتمان برای احقاق این اهداف بسی بزرگ است. پس یا حق گفته که حق همیشه پشت وپناه حقیقت جویان است .

ج۴

 سهم زن  تمام وجود ومحبت وعشق است واحترام ومقدار آن به اندازه هستی بزرگ - خداوند حفظ کند تمام زنان زحمتکش آینده سازی که آینده ای  روشن  به حکم واحد احد از  آن آنان است - زن کنگی -واقعا وباتمام وجدان تورا سپاس که مرد کنگی را تحمل کرده ای- خداوند یارو یاور وپشت وپناهت.