شـــاهــبــنــد ر KING PORT

[ نام قدیم بندرکنک ]
پنج‌شنبه 15 آذر 1386

تصاویری از گذشته عربهای حاشیه نشین خلیج - قسمت ۲

 

 

 محمد بن راشد ال مکتوم در حال بازی با شاهین بهمراه مربی خود

 

 

 

بن غبیشه- از بدویان دبی

 

 

 

 

 

 

 بچه های شیوخ دبی

 

 

 

 

 

از بدویان امارات اهل لیوا

 

 

 

 

 

شیخ قبایل مزروعی در راس الخیمه

 

 

 

 

 

کودکی شیخ حمدان بن راشد برادر شیخ محمد

 

 

 

 

 

شیخ خلیفه بن زاید ال نهیان حاکم کنونی امارات متحده عربی

 

 

 

 

 

شیخ سلطان بن شخبوط پسر برادر شیخ زاید

 

 

 

 

 

شیخ زاید

 

 

 

 

 

شیخ شخبوط حاکم اسبق ابوظبی

 

 

 

 

 

قافله شیوخ ۱۹۴۹

 

 

 

 

ابوظبی۱۹۵۰

 

 

 

 

 

ابوظبی ۱۹۵۹

 

 

 

 

شارجه قدیم

 

 

 

 

دبی ۱۹۴۸

 

 

 

 

 

ابوظبی ۱۹۴۸

 

 

 

 

 

بازار دبی ۱۹۴۸

 

 

 

 

 

حمله ملخها به دبی ۱۹۵۰

 

 

شاه  حمد پادشاه کنونی بحرین

 

 

سلطان قابوس سلطان عمان

 

شیخ زاید در۱۵ سالگی

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

                         ادامه دارد

                                            

                                                                  

 به زودی :

 

 

 

         

 

 

                                           از همینجا

 

 

 

 

      

                    نظری بر

 

 

 

 

             تاریخ عرب هوله در 

 

 

 

               

 

               

 

                    جنوب ایران