شـــاهــبــنــد ر KING PORT

[ نام قدیم بندرکنک ]
جمعه 9 آذر 1386

تصاویری از گذشته عربهای حاشیه نشین خلیج - قسمت اول

 

 

 ضمن اغاز تحقیقی در مورد گذشته عربهای حاشیه نشین  خلیج به تصاویری برخورد کردم که دیدنشان خالی از لطف نیست :

 

 

 

 

کودکان در  ریاض پایتخت عربستان ۱۹۵۵

 

 

 سقا عربستانی

 

 

از شیوخ قدیم قطری بهمراه زنی انگلیسی ۱۹۳۹

 

 

 

زرگران قطری

 

 

 

ازشیوخ قدیم قطر

 

 

 

 

 

 کودکان در حال بازی -  ریاض

 

 

 

گندم کوبی برای ساخت هریسه-قطر

 

 

 

مغازه عطاری - قطر

 

 

   

ماهی فروش قطری

 

 

 

  

محله ای در دوحه - قطر

 

 

 

دوحه پایتخت قطر ۱۹۶۰

 

 

 

اولین پول کویتی

 

 

 

 

 

شهرالخور- قطر

 

 

 

 

بادیگاردان شیخ زاید - ابوظبی

 

 

 

اماده نمودن شترها جهت سفر-امارات

 

 

 

 

بدویان امارات

 

 

 

نظامی اماراتی

 

 

 

 

 

بارکش - عر بستان

 

 

 

 

شارجه - لنجی درحال بارگیری  ماشین

 

 

 

 

همان لنج پس از حرکت

 

 

 

حاکم شارجه به همراه  افراد خانواده خود

 

 

 

بدوی اماراتی - ابوظبی

 

 

 

کودکان ابوظبی۱۹۶۰

 

 

 

دبی ۱۹۵۰

 

 

 

دبی ۱۹۶۰

 

 

 

 

 

بازارقدیم دبی۱۹۵۵

 

 

 

 

کودکان دبی قدیم۱۹۶۲

 

 

 

کودکان ابوظبی قدیم۱۹۶۰

 

 

 

صیادان اماراتی

 

 

 

 

بازار ماهی فروشان در راس الخیمه ۱۹۶۰

 

 

 

زن اماراتی ۱۹۶۰

 

 

 

بدوی اماراتی اهل ابوظبی

 

 

 

 

اینم کودکی دیگر از ابوظبی

 

 

 

العین  ۱۹۶۱

 

 

 

 

طی نمودن مسیر ابوظبی -العین ۱۹۶۰

 

 

 

زنان اماراتی ۱۹۶۵

تهیه اب اشامیدنی توسط زنان اماراتی

 

 

 

 

            

        

 

                                         ادامه دارد...